2021 Deadline For Bulk Order & Sample Order

Shipment Schedule:

Bulk Order placed before 17-Jan 2021, will be shipped out on or before 4-Feb 2021

Bulk Order placed after 17-Jan 2021, will be scheduled for production after 1-Mar 2021